De Vereniging

Kaninefaatenkoor

Het Kaninefaatenkoor.

Sinds 1997 hebben De Kaninefaaten een eigen koor, Het Kaninefaatenkoor.

Het koor bestaat uit leden van Kaninefaatengeledingen, hun partners en andere enthousiaste Noordwijkerhouters.

Het Kaninefaatenkoor verzorgt optredens op Elf-Elf, het Carnavalsliedfestival en de Seniorenmiddag. Daarnaast bezoekt het koor elk seizoen enkele woonzorgcentra in Noordwijkerhout en omgeving om ouderen een vrolijke muzikale middag of avond te bezorgen. Zo draagt het koor de naam van De Kaninefaaten uit en brengt het carnaval naar mensen die zelf niet in staat zijn om naar het carnaval te komen.

Het Kaninefaatenkoor repeteert wekelijks van eind augustus tot de carnavalsdagen. Plezier in het zingen staat daarbij voorop. De nummers worden meestal tweestemmig uitgevoerd. Het koor heeft inmiddels een breed Nederlandstalig repertoire opgebouwd met nummers van o.a. Jan Smit, de Havenzangers en de Gebroeders Rossig. De muzikale leiding is in handen van Elma Hulspas-Jordaan, die ook liedteksten voor het koor schrijft. Een kerngroep, met oud-Prinsen Driekes en Mokum en oud-Prinsessen Marieke, Marie en Rijk zorgt voor de organisatie.

Belangstelling?

Wie een band met De Kaninefaaten of Noordwijkerhout heeft, kan verzoeken om mee te doen met het koor (aanmelden bij Bert Volkerijk, tel.0252-372014, email bertenmarijke@hotmail.com).

Het Kaninefaatenkoor repeteert op vrijdagavond van 19.45 tot 21.00 uur. Het is geen probleem als leden af en toe een repetitie missen. Ook de huidige leden zijn druk bezette mensen die wel eens een keertje moeten overslaan.

De nummers voor Elf-Elf en de seniorenmiddag (ca. 4 nummers) worden uit het hoofd geleerd. Voor de lange optredens zijn er tekstboekjes.

De repetities starten in augustus. Ze gaan door tot eind november. Daarna stopt het koor normaal gesproken een tijdje en pakt in het nieuwe jaar de draad weer op, tot het carnaval.

Carnavalsliedfestival

Het Kaninefaatenkoor neemt ieder jaar deel aan het liedfestival. Het koor won de eerste prijs en wisselbokaal in 1997, 2005 en 2008. In 2009 ontving het Kaninefaatenkoor de prijs voor de meest carnavaleske uitvoering. Vanaf 2012 doet het koor mee buiten mededinging. Elk jaar wordt een nieuw, zelfgeschreven lied ten gehore gebracht dat gaat over carnaval en/of Noordwijkerhout. Zo zong het koor in 2018 over de vele vrijwilligers die in Noordwijkerhout actief zijn. In voorgaande jaren werden bijvoorbeeld de Witte kerk, 44 jaar Babyfaaten, het dorpscentrum ‘de Steeg’ en de feest-aard van de Noordwijkerhouters bezongen.

Geschiedenis

Regelmatig wordt er door de Kaninefaaten nagedacht over nieuwe activiteiten en begin 1997 was het oud-Prins Driekes (Siem Nulkes) die op het idee kwam een carnavalskoor op te richten. Het was dus letterlijk ‘een nieuwe lente, een nieuw geluid’ toen op 21 maart van dat jaar het Kaninefaatenkoor werd opgericht. Onder leiding van Peter van Roode studeerde het koor een lied in dat op Elf-Elf werd uitgevoerd. Later die maand werd het Kaninefaatenkoor uitgeroepen tot winnaar van het Carnavalsliedfestival 1997, met een lied waarin alle Kaninefaatenprinsen de revue passeerden.

Peter van Roode moest eind 2001 door tijdgebrek afhaken als dirigent, maar bleef nog wel enkele jaren de instrumentale begeleiding verzorgen. De repetities worden sindsdien geleid door Elma Hulspas-Jordaan.

Een week voor het carnaval van 2004 trad het koor op in verzorgingshuis Munnekeweij. Aanleiding voor dat optreden was een teruggevonden Lofzang op Noordwijkerhout. Dit is een soort Noordwijkerhouts Volkslied dat in de oorlog is gemaakt. Er is geen geschreven versie uit de oorlogstijd bekend, maar uit de herinnering van een hele groep oudere (ex-)Noord-wijkerhouters is in 2004 de ‘meest waarschijnlijke tekst’ weer op papier gezet.

De bewoners van Munnekeweij kregen de primeur van de uitvoering van de teruggevonden Lofzang op Noordwijkerhout.

In 2007 meldde het koor zich aan bij Fonds 1818. Dit is een fonds voor goede doelen met o.a. een programma ‘Koren zingen voor ouderen’. Via dit programma zingt Het Kaninefaatenkoor sindsdien elk carnavalseizoen in enkele woonzorgcentra in de streek. Deze optredens geven heel veel voldoening. Want overal waar het koor komt, zijn de mensen enthousiast en ontstaat een vrolijke sfeer.

Bij gelegenheid van zijn 11-jarig bestaan schafte Het Kaninefaatenkoor in 2008 nieuwe, kleurige pandjesjassen aan. Ook daarna stak het koor zich elke zoveel jaar in het nieuw om steeds weer een nieuwe podiumuitstraling te realiseren.

Tijdens Elf-Elf 2010 trad het koor voor het eerst op met live begeleiding, door de band Nightlife. Voor het 44-jarig jubileum van de Babyfaaten maakte het koor in dat jaar een jubileumlied dat bij verschillende gelegenheden is gezongen en bij velen nog heel lang bleef hangen.

Het koor had voor het Carnavalsliedfestival van 2013 iets bijzonders in petto. Rond een afbeelding van de Witte Kerk zong het koor “De Witte Kerk is van ons allemaal”. Na twee coupletten kwam tot verrassing van het publiek de predikant van de Witte Kerk achter ‘zijn’ kerk tevoorschijn. Dominee Van der Weide nam een stukje solo voor zijn rekening en zong de rest van het lied met Het Kaninefaatenkoor mee.

Voor het 5×11-jarig jubileum van De Kaninefaaten in 2015 maakte het koor een jubileum-tune, samen met hofkapel De Koetillers. Deze tune werd bij menig evenement ten gehore gebracht. Ook een speciaal jubileumlied stond dat jaar op het koorrepertoire.

De namen van het prinsenpaar van 2017 waren het koor zo op het lijf geschreven dat het een speciaal lied instudeerde: Prins Music en Prinses Passie, op de melodie van Thank you for the Music. Het Kaninefaatenkoor verraste het prinsenpaar hiermee op de nieuwjaarsbijeenkomst van de vereniging.

Tijdens de Seniorenmiddag van 2017 werd Elma Hulspas-Jordaan benoemd tot Commandeur in de Orde van het Konijn en het Vat. Zij ontving deze hoge onderscheiding mede vanwege het feit dat zij al sinds 2001 muzikaal leider van Het Kaninefaatenkoor was.

Met het lied Vrijwillig! luisterde het koor de lintjesregen van 2018 in het gemeentehuis op. Niet geheel toevallig werden koorlid en senator Siem Nulkes en Kaninefaatenvoorzitter Frits Warmerdam dat jaar koninklijk onderscheiden.

In het seizoen 2018-2019 vierde het Kaninefaatenkoor zijn 2×11-jarig jubileum. Nieuwe rood-met-gouden jassen gaven deze mijlpaal extra glans.
De organisatie van het Liedfestival had besloten dat alle deelnemers weer mee konden dingen naar de felbegeerde wisselbokaal, dus ook het Kaninefaatenkoor. Natuurlijk zong het koor een feestelijk jubileumlied. De deskundige jury roemde het lied en de uitvoering ervan en riep het Kaninefaatenkoor als winnaar uit. Een kroon op de inzet van alle leden die met gejuich werd ontvangen.
Als afsluiting van het jubileumjaar nam het koor deel aan het Rossig Meezingfeest in Wijchen bij Nijmegen. Het werd een fantastische dag! Na de busrit werd het koor heel gastvrij ontvangen in Wijchen met een koffietafel. De bijdrage aan het Meezingfeest ontving vele complimenten en de dag werd afgesloten met een speciaal warm en koud buffet op de feestlocatie. Een heerlijke afsluiting van een geweldig jaar!

In 2020 maakten de Kaninefaaten van het Liedfestival ook een meezingfeest, met medewerking van muziekvereniging Harpe Davids. Het Kaninefaatenkoor trad tweemaal op: eenmaal met een lied over de terrassenontwikkeling rond de Witte Kerk en als extraatje met een lekkere meezinger over Château Meiland.