Nieuws

MOOIE TRADITIES VOOR DE OUDERE KOKKERHOUTERS HOUDEN DE KANINEFAATEN GRAAG IN ERE

Een gemeenschap wordt gebouwd door de generaties voor jou en dat beseffen de Kaninefaaten maar al te goed. Uit dankbaarheid hiervoor organiseert de vereniging dan ook al jaren de Seniorenmiddag (dit jaar in de Tijdelijke Schelft) en een attentie voor dorpsgenoten die noodgedwongen door omstandigheden buiten Noordwijkerhout moeten verblijven in zieken- of verpleeghuizen.

Hoe werkt de aanmeldprocedure voor de Seniorenmiddag?

Kaarten worden op naam uitgegeven en elke kaart heeft een uniek nummer.

Heeft u interesse om deel te nemen en ben u 60+ Noordwijkerhouter?

Meldt u dan bij voorkeur aan via het e-mailadres: seniorenmiddag@kaninefaaten.nl

Of vul het strookje van pagina 31 uit De Kaninefaat in.

De uiterste aanmelddatum is maandag 6 februari 2023. Het strookje kan worden ingeleverd bij Vink Multimedia (Havenstraat 9a).

De toegangskaarten worden uiterlijk dinsdag 14 februari 2023 thuis bezorgd.

Aanmelden voor carnavalsattentie 

Uit het oog, maar niet uit het carnavalshart! Elk jaar tijdens de carnavalsperiode gaan de Prins en Prinses van Carnavalsvereniging de Kaninefaaten op bezoek bij dorpsgenoten die noodgedwongen door omstandigheden buiten Noordwijkerhout moeten verblijven in zieken- of verpleeghuizen. Daarnaast bezorgen de vrouwen van de Senatoren (oud Prinsessen) een carnavalsattentie voor degenen die niet aan de evenementen kunnen deelnemen en toch … een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Een carnavalsattentie met dank aan Warmerdam Hulpmiddelenwinkel, Kaptein Orthopedie en Albert Heijn. Die aandacht fleurt je toch weer een beetje op! Helaas worden gegevens in verband met de wet op de persoonsgegevens niet meer gegeven aan derden. De Kaninefaaten roepen daarom op om gegevens van iedereen die voor deze attentie in aanmerking komt, door te geven via attentie@kaninefaaten.nl laat het weten aan de Kaninefaaten! 

Want…Carnaval vier je altijd en overal!

Terug naar overzicht