De Vereniging

Ereleden

1964: Jan de Vos †
Directeur van drukkerij Graficus; heeft in de beginjaren veel geadviseerd.

1964: Cees de Lange †
Radio-artiest; heeft in het begin veel geholpen, o.a. bij het contracteren van artiesten.

1968: P.M.M. van der Weijden †
Burgemeester; maakte in zijn ambtsperiode de oprichting van de Kaninefaaten mee en verleende alle medewerking.

voor 1974 : Harry van Bezouw †
Een Kaninefaat uit de beginjaren; heeft als geboren en getogen zuiderling veel bijgedragen aan de ontwikkeling van de festiviteiten.

voor 1974: B.C.C. Wösten †
Huisarts; heeft als rasechte carnavallist bijgedragen aan de inburgering van het carnaval in Noordwijkerhout.

voor 1974: C.C. Standenmeyer †
Pastoor St.Jozefparochie; droeg het carnaval een warm hart toe.

voor 1974: W. de Munck †
Pastoor St.Jozefparochie; droeg het carnaval een warm hart toe.

1974: Ad Seijsener †
Regelde 8 jaar lang het vervoer van bejaarden naar de bejaardenmiddag.

1976: Vok Vink †
Een van de oprichters van de Kaninefaaten.

1978: Piet de Groot †
De eerste Zilker Kaninefaat, die veel heeft gedaan voor de promotie van het carnaval in De Zilk .

1980: H.J.M. Bosma †
Burgemeester; heeft veel bijgedragen aan de ontwikkeling van het carnaval in Noordwijkerhout.

1986: Frans Aartman †
Een van de oprichters van de Kaninefaaten; was heel lang lid, de eerste 6 jaar als secretaris.

1987: Jaap Aartman †
Een van de oprichters van de Kaninefaaten; was heel lang lid, de eerste 6 jaar als penningmeester.

1989: Gijs van Dam †
Een van de oprichters van de Kaninefaaten; was vele jaren lid, waarvan 3 jaar als secretaris.

1989: Harry Overkamp †
Was jarenlang secretaris van de Kaninefaaten, archivaris, kanselier der orden en secretaris van de Senaat.

1990: Jan Beijens †
Was vele jaren lid, waarvan 6 jaar als penningmeester in financieel moeilijke tijden.

1993: H.P.R.A. van der Plas †
Pastoor; was lid van de optochtjury en het ‘straatorkest’; stelde vergaderruimte in de pastorie beschikbaar voor de Babyfaaten.

2000: Ria Lucassen
Bij gelegenheid van haar afscheid als (opper)residentiemeester, wegens bijzondere verdiensten voor de vereniging gedurende dertig jaar.

2001: J.R. Andel †
Burgemeester; droeg het carnaval een warm hart toe en had daarin een eigen inbreng.

2005: A.W.A. Hulspas
Was 25 jaar lid waarvan 11 jaar penningmeester en 9 jaar voorzitter. Was voorzitter van de WOB en voorzitter van de 4×11-Jubileumcommissie.

2005: André Aartman †
Was 26 jaar lid, waarvan 9 jaar bestuurslid. Was mede-oprichter van de WOB, voorzitter van de Muziek & Artiestencommissie, voorzitter van de Intradacommissie (1989) en voorzitter van de 3×11 commissie en lid van diverse andere commissies.

2015: Willem Geerlings †
Wegens de vele verdienste voor de carnavalsvereniging “De Kaninefaaten” zoals, 31 jaar lid, jarenlange inzet voor de Sponsorcommissie, het voorzitterschap van de Boerenkoolcommissie. Zijn tomeloze inzet voor de vereniging door o.a. de verzorging van attenties voor speciale acties, jarenlang deurwacht bij De Schelft en de Residentie. Kortom een lid met een voorbeeldfunctie!