De Vereniging

VOG

CV De Kaninefaaten heeft in overleg met haar leden, trainers en al haar medewerkers een gedragscode opgesteld. De gedragscode bestaat uit twee delen: regels die bijdragen aan een open, transparante en veilige omgeving voor kinderen én vrijwilligers en de omschrijving van seksueel grensoverschrijdend gedrag die het uitgangspunt is van het tucht- en sanctiebeleid dat door de organisatie wordt gevoerd. Wanneer je bij ons komt werken, als vrijwilliger, vragen wij je deze gedragscode te ondertekenen. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens de gedragscode zult handelen.

De gedragscode:
Gedragscode CV De Kaninefaaten.pdf

CV De Kaninefaaten voert de Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) in

De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Met ingang van het kalenderjaar 2018 gaat CV De Kaninefaaten voor al haar bestaande en nieuwe leden, medewerkers en trainers die indirect/direct werkzaam zijn met minderjarigen een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aanvragen. De VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, zoals, bijvoorbeeld in ons geval, het werken met minderjarigen bij een vereniging. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.

Een (VOG) is één van de maatregelen die een vereniging kan nemen om de kans op seksuele intimidatie binnen de club te verkleinen. Het geeft meer zekerheid over het verleden van (nieuwe) leden, medewerkers, trainers en het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij de vereniging kunnen gaan uitoefenen.

Door als vereniging een VOG te verlangen van iedereen die in zijn functie in aanraking komt met minderjarigen of andere kwetsbare groepen, laten we zien dat we de veiligheid van onze leden serieus nemen. Grensoverschrijdend gedrag wordt daarmee verder beperkt, een 100% garantie is de invoering van het VOG natuurlijk niet, wel nemen wij maatregelen om ervoor te zorgen dat de kans dat dergelijk gedrag bij onze vereniging plaatsvindt, zo klein mogelijk is.

Met de invoering van het VOG laten wij als vereniging zien dat we onze leden heel graag veilig en prettig hun hobby bij onze vereniging willen blijven laten beoefenen. De afgelopen jaren zijn er immers verschillende incidenten in het nieuws geweest, situaties waarmee wij niet geconfronteerd willen worden. Met deze maatregel hoopt CV De Kaninefaaten voor iedereen een veilige omgeving te kunnen blijven bieden.

Vertrouwenspersoon

Als je op de een of andere manier te maken krijgt met intimiderend gedrag, seksuele intimidatie,
discriminatie of ander grensoverschrijdend gedrag en je komt er zelf niet uit of je vindt dat er actie
ondernomen moet worden, kom dan naar mij.
Mijn naam is José Nulkes en ik ben vertrouwenscontactpersoon binnen Carnavalsvereniging De
Kaninefaaten. Ik ben per mail bereikbaar op vertrouwenspersoon@kaninefaaten.nl


Als vertrouwenscontactpersoon heb ik een neutrale positie en werk op basis van vertrouwelijkheid.
Iedereen binnen de vereniging kan bij mij terecht om zijn of haar verhaal te doen. Samen zullen de
vervolgacties besproken worden. Van elke melding zal er een (verplichte) rapportage worden
opgesteld. Dit kan op anonieme basis plaatsvinden. Deze rapportage zal voorgelegd worden aan het
bestuur. Op een melding is het bestuur niet verplicht te reageren. Dit in tegenstelling tot een klacht,
hierop moet het bestuur actie ondernemen en is verplicht te reageren.


Blijf er vooral niet mee zitten, maar doe er wat mee!!Zie ook : Justis / veelgestelde vragen

Hoe werven wij vrijwilligers?
   Hoe werven wij vrijwilligers.pdf