De Vereniging

Optochtcommissie

Met deze groep vrijwilligers bouwen we elk jaar de optochtwagen voor de Prins van De Kaninefaaten, en organiseren we de optocht door Kokkerhout op “carnavals-zaterdag”. Meedoen met de optocht? Leuk!!! Want zoals veel deelnemers altijd zeggen: Er is geen betere start van het carnaval, dan eerst meedoen met de optocht van Kokkerhout! Je kan inschrijven in één van de 3 categorieen: 1-individuelen en paren, 2-groepen, of 3-wagens.

Aanmelden kan hier : https://kaninefaaten.nl/optocht/

Iedere deelnemer is verplicht zich te houden aan het Reglement:

REGLEMENT OPTOCHTCOMMISSIE (O.C.)

CARNAVALSVERENIGING DE KANINEFAATEN
VOOR DEELNEMERS AAN DE CARNAVALSOPTOCHT TE NOORDWIJKERHOUT

Doe je mee aan onze optocht meld je dan aan via het aanmeldformulier

Voor iedere deelnemer geldt:

 1. Zonder startnummer is deelname niet mogelijk.
 2. Deelname is geheel voor eigen risico.
 3. Beledigende teksten in woord of geschrift zijn verboden.
 4. Rommel op het parcours en bij De Schelft achterlaten is verboden.
 5. Het voeren van sponsoruitingen is toegestaan. Onderstaande regels zijn van toepassing:

Aanvullende regels voor deelnemers met wagens:

 1. Het aanmeldformulier dient minimaal 1 week voor aanvang van de carnavalsoptocht ingediend te zijn. Aanmelden kan via het formulier op de website.
 2. Als trekkend voertuig is uitsluitend een tractor toegestaan.
 3. Andere gemotoriseerde voertuigen zijn verboden, tenzij de O.C. anders beslist.
 4. De O.C. keurt zowel het trekkend voertuig als de aangekoppelde wagen (zie onderstaande keuringsregels).
 5. Deelnemers moeten duidelijk het adres van de bouwlocatie vermelden.
 6. Wagens kunnen alleen deelnemen als er voldoende begeleiding is (zie onderstaand punt L)
 7. Voor bestuurders geldt een algeheel alcoholverbod vóór en tijdens de optocht.
 8. Deelnemers aan de optocht zijn verplicht, wanneer zij deelnemen met een trekker en wagen, hiervoor een verzekering af te sluiten, welke voldoet aan de eisen, gesteld in de Wet Aansprakelijkheid Motorvoertuigen (W.A.M.)
 9. De deelnemende voertuigen moeten rij technisch in voldoende staat van onderhoud verkeren(zie hieronder bij keuring).
 10. De deelnemer met een wagen krijgt bij de goedkeuring een startnummer. Plaats dit links voor op de trekker.
 11. Voor het startnummer dient een borg te worden betaald van € 2.00. Na inlevering van het startnummer wordt dit bedrag terugbetaald.

Keuring

De trekker en wagen worden gekeurd op onderstaande punten:

 1. De wielen moeten worden afgedekt met zijbeplating van (ge)hard materiaal. De beplating moet tot ongeveer 30 cm boven straatniveau zijn aangebracht. De aangekoppelde wagen dient bij personenvervoer stevige relingen te hebben.
 2. De leuningen moeten aangebracht zijn op een hoogte van minimaal 1,20 meter.
 3. De wagen moet zodanig geconstrueerd zijn dat er geen sprake kan zijn van verlies van materiaal.
 4. Gevaarlijke uitsteeksels aan trekker en wagen zijn verboden.
 5. Er dient brandblusapparatuur aanwezig te zijn, minimaal een poederblusser van 6Kg.
 6. Tussen trekker en wagen is uitsluitend een trekstang toegestaan.
 7. Open vuur of vuurwerk is verboden.
 8. Bij teksten of uitlatingen dient rekening te worden gehouden met het maatschappelijk fatsoen.
 9. De maximale afmetingen van de wagen zijn: lengte x breedte x hoogte= 15 x 2,5 x 4 meter.
 10. De wielen van trekker en wagen moeten beveiligd zijn door middel van begeleiding door personen. Deze moeten er op toe zien dat toeschouwers/deelnemers niet in de nabijheid van de wielen kunnen komen (minimaal 4 personen).
 11. De chauffeur moet te allen tijde rondom goed zicht hebben.