Evenementen

Seniorenmiddag

De Seniorenmiddag is al jaren zeer populair. De belangstelling voor deze altijd gezellige middag voor 55+ Noordwijkerhouters is de afgelopen jaren verder toegenomen. Hier zijn de Kaninefaaten natuurlijk bijzonder trots op. De toegenomen belangstelling maakt een goede aanmeldingsprocedure wenselijk. Hiermee wil de vereniging voorkomen dat er dubbele inschrijvingen zijn en dat mensen van buiten Noordwijkerhout deelnemen. Het blijft immers een middag voor Noordwijkerhouters!

Hoe werkt de aanmeldprocedure?
Er zullen kaarten op naam worden uitgegeven en elke kaart heeft tevens een uniek nummer. Heeft u interesse om deel te nemen en bent u 55+ Noordwijkerhouter, meldt u dan aan via ons e-mailadres seniorenmiddag@kaninefaaten.nl óf vul het invulstrookje uit de Kaninefaat in. De uiterste aanmelddatum is zaterdag 8 februari 2020. Het strookje kan worden ingeleverd bij de bekende adressen: Siem Nulkes ( Korenbloem 1) of bij Vink Multimedia (Havenstraat 9a).
De toegangskaarten worden uiterlijk dinsdag 18 februari 2020 thuis afgegeven.

februari 21 vrijdag

  • Prinsenzaal De Schelft
  • toegang vanaf 55+

Naar alle evenementen