Nieuws

Geef Noordwijkerhout zijn Schelft terug!


Aanleiding voor actie
Met stijgende verbazing, groeiende ergernis en diepe teleurstelling hebben wij de
brief over De Schelft gelezen, die het college op 29 november jl. aan de
gemeenteraad heeft gestuurd. Het college stelt de raad voor om het
besluitvormingsproces voor de herbouw van De Schelft helemaal opnieuw te doen.
Meer dan twee jaar aan voorbereidingen voor de herbouw worden zomaar
weggegooid.
Het collegebesluit zal leiden tot uitstel van de herbouw. Daardoor zal de oplevering
niet eerder dan in 2027 plaatsvinden. De noodzakelijke voorzieningen voor
zwemmen worden de Noordwijkerhouters al die tijd onthouden, terwijl overige
sporten en cultuur nu nog langer met beperkte voorzieningen moeten proberen te
overleven. Dit vinden wij onaanvaardbaar.

Wat eraan vooraf ging
Na de brand van de oude Schelft in november 2020 heeft de gemeente samen met
de betrokken verenigingen gewerkt aan plannen voor een nieuwe Schelft. Het
overleg was intensief, tijdrovend maar ook constructief.
In november 2021 heeft de gemeenteraad op initiatief van de fractie van NZLokaal
het geld voor de herbouw van De Schelft beschikbaar gesteld.
In goed overleg met betrokken verenigingen zijn de plannen samen met diverse
ingehuurde adviesbureaus verder ingevuld. De architect heeft op 1 november 2022
het voorlopig ontwerp van de nieuwbouw aan de gemeenteraad gepresenteerd.
Dus “aan de slag” zou je denken.
De bouw kan beginnen of toch niet?
Afgezien van enkele inhoudelijke zaken leek de bouw van start te kunnen gaan.
Onverwachts steekt het college van burgemeester en wethouders nu een spaak in
het wiel.
Klaarblijkelijk is het bang geworden voor toekomstige, per definitie onzekere
ontwikkelingen, die mogelijk financiële gevolgen kunnen hebben. In plaats van zijn
verantwoordelijkheid te nemen en met concrete besluiten te komen schuift het
college het hele dossier weer op het bord van de gemeenteraad. Die mag de
keuzes, die het ruim een jaar geleden al gemaakt heeft, opnieuw gaan maken. Het
college vertoont angsthazen-gedrag, ontloopt zijn verantwoordelijkheid en geeft
hiermee een brevet van onvermogen af.

Tijd is geld
In de brief constateert het college zelf al dat een nieuwe keuze van de
gemeenteraad leidt tot extra kosten. Er moeten nieuwe adviseurs worden
aangetrokken, een nieuwe architect moet een nieuw voorlopig ontwerp maken. Dat
kost weer veel geld. Tegelijkertijd wordt veel geld weggegooid.
Denk maar eens aan het geld dat de afgelopen twee jaar is besteed aan minimaal
vier adviesbureaus en aan het architectenbureau voor het voorlopig ontwerp.
Daarbij komt nog de tijd en energie die niet alleen de ambtenaren, maar ook devrijwilligers van de betrokken verenigingen in het project hebben gestoken. Het is
schandalig dat die inzet met één brief zomaar van tafel wordt geveegd.
Wij kunnen niet anders dan vaststellen dat het college zelf geen besluiten durft te
nemen. Wij vrezen dat het liever de tijd laat besluiten, ook al kost dat veel geld.
Hiervan dreigen vooral de inwoners van Noordwijkerhout de dupe te worden.
Wat gebeurt er met de verzekeringsgelden?
De oude Schelft was door de gemeente Noordwijkerhout goed verzekerd. De
verzekeringsmaatschappij had als voorwaarde voor de uitkering gesteld dat

uiterlijk november 2023 de eerste paal voor de herbouw de grond in moest zijn.
Het is het college tegen betaling gelukt onder deze verplichting van de
verzekeringsmaatschappij uit te komen. Daarmee is ook de tijdsdruk op het
bouwproces verdwenen. Sterker nog, als onverhoopt besloten wordt om niet tot
herbouw van De Schelft over te gaan dan kan de gemeente de verzekeringsgelden
voor andere zaken gebruiken. Dat zou alle perken te buiten gaan.
Hoe nu verder?
Besturen is keuzes maken en risico’s nemen. Nu het college zijn
verantwoordelijkheid niet neemt, vinden wij dat de vertegenwoordigers van de
politieke partijen in de gemeenteraad moeten ingrijpen. Vrijwel alle partijen hebben
zich nog maar een jaar geleden of zelfs recenter uitgesproken voor de herbouw
van De Schelft. Daar willen wij hen aan houden.
Ook de inwoners van Noordwijkerhout hebben recht op adequate
gemeenschapsvoorzieningen.
Noordwijkerhout, 15 december 2022

Carnavalsvereniging De Kaninefaaten, Richard van den Berg, voorzitter
Muziekvereniging de Harpe Davids, Bas van der Tang, voorzitter
Toneelvereniging ODI
BadmintonKlub Noordwijkerhout, Kees van Paassen, voorzitter

Terug naar overzicht