Nieuws

In memoriam Victor van Denzen

Niet geheel onverwachts ontvingen wij het droeve bericht dat Victor van Denzen op 15 oktober 2021 is overleden. Een aantal jaren geleden was de gezondheid van Victor al achteruit gegaan. Maar met de behandelingen in het Antoni van Leeuwenhoek- ziekenhuis was hij weer redelijk de oude geworden. Helaas heeft zijn ziekte toch de overhand gekregen.

Victor is in 1973 lid geworden van carnavalsvereniging De Kaninefaaten.

Hij begon zijn verenigingscarrière bij de Pers- en Propagandacommissie (P&P-commissie). Deze commissie verzorgde jaarlijks de uitgave van het carnavalsblad “De Kaninefaat”. Jarenlang is Victor vervolgens voorzitter en aanjager van de P&P-commissie geweest. Vorig jaar was zijn garage nog het distributiecentrum van de speciale corona-versie van het blad.

Al heel snel werd binnen de vereniging duidelijk dat Victor niet op zijn mondje was gevallen. Die welbespraaktheid maakte hem bij uitstek geschikt om President van de vereniging te worden. In 1977 werd hij in die functie gekozen. Als President gaf hij leiding aan de Raad van Elf en hij presenteerde de vereniging bij alle externe activiteiten. Na de regerend Prins is de President het bekendste gezicht van de vereniging naar buiten toe. Victor heeft deze functie de maximale termijn van 3 x 3 jaar naar volle tevredenheid uitgeoefend. Als president maakte hij al die jaren ook deel uit van het bestuur van de vereniging.

Door zijn inzet bouwde Victor een dusdanige positie op dat hij in 1986 in het allerhoogste ambt binnen de vereniging werd gekozen. Onder de naam Prins Vic ging hij samen met zijn vrouw, als prinses Martine, de Noordwijkerhoutse gemeenschap een seizoen lang voor in het carnaval. Daarna werd hij, als oud-prins, lid van de Senaat.

Victor ging na zijn prinsschap niet op zijn lauweren rusten maar bleef actief binnen de vereniging. Vanuit zijn activiteiten voor de P&P-commissie ging hij foto’s maken van de carnavalsevenementen. Al gauw werd hem de titel Hoffotograaf toebedeeld. Vele jaren heeft hij in de Residentie van de vereniging, Café van der Geest, na het carnaval fototentoonstellingen georganiseerd. Daar kon het publiek niet alleen de carnavalsfoto’s bekijken maar ook bestellen.

Na twintig jaar actief te zijn geweest heeft Victor in 1993 zijn lidmaatschap van de vereniging beëindigd. Hij bleef een trouw lid van de Senaat.

Victor was niet alleen actief in de carnavalsvereniging, maar in vele verenigingen en organisaties. Voor die inzet heeft hij geheel terecht op 9 september 2021 als allereerste inwoner van Noordwijk de gemeentelijke onderscheiding “De Verdiende Trots” in ontvangst mogen nemen.

We gaan Victor missen als bekende Noordwijkerhouter, als carnavalist, als aanjager van leuke acties, als ludieke persoonlijkheid maar vooral als een vrolijk en aimabel mens.

Wij wensen Corry, de kinderen, kleinkinderen en de overige familie heel veel sterkte om dit grote verlies te dragen.

Dolf Hulspas, voorzitter Senaat der Kaninefaaten.
Richard van den Berg, voorzitter carnavalsvereniging De Kaninefaaten.

Terug naar overzicht