Nieuws

Inspreek tekst vergadering 2 juni 2021

Commissie Welzijn gemeente Noordwijk

Inspreker: Richard van den Berg namens alle ondertekenaars van het  manifest

Onderwerp: De Schelft

Geachte voorzitter en leden van de commissie,

Wij, de gebruikers van De Schelft, zijn blij maar ook bezorgd.

Blij, omdat het college de raad voorstelt om De Schelft voorlopig te vervangen door een tijdelijke, kleinere, multifunctionele hal, zeg maar een Schelfie.

Verenigingen gaan al gebukt onder de gevolgen van corona en hebben moeite om leden te behouden. Niet meer kunnen beschikken over de faciliteiten van De Schelft maakt het voor ons alleen nog maar moeilijker. Een tijdelijke multifunctionele hal biedt weer enig perspectief voor de korte termijn.

De sport- en cultuur-verenigingen steunen daarom dit voorstel van harte.

We gaan ervan uit dat ook de raad het collegevoorstel positief zal beoordelen en conform zal besluiten.

Wij hopen dat de realisatie van de tijdelijke hal met grote voortvarendheid zal worden aangepakt, zodat we dit najaar weer kunnen beschikken over een ruimte voor onze activiteiten, ook al is die kleiner dan we gewend waren.

Maar, voorzitter, wij maken ons ook zorgen.

Inmiddels zijn we na de brand meer dan een half jaar verder. De plek van de sporthal is nog steeds leeg. Wat rest is het zwembad dat nu, als het aan het college ligt, ook wordt gesloten. Een hard gelag voor de zwemverenigingen en de individuele en les-zwemmers De voorzitter van de Noordwijkerhoutse Zwemvereniging zal hier op ingaan.

Wij maken ons zorgen over de traagheid van de besluitvorming en over de uitkomsten van dit proces.

Het moge duidelijk zijn dat wij uiteindelijk gaan voor een permanente oplossing; voor een Schelft, waar we weer minstens 40 jaar plezier van hebben.

Wij willen graag dat De Schelft weer in de oorspronkelijke omvang en met dezelfde faciliteiten, dus ook een zwembad, op dezelfde locatie wordt teruggebouwd. Dan kunnen sportverenigingen weer sporten in een ruime sporthal en in een modern zwembad. Dan kunnen ODI en de muziekverenigingen weer beschikken over een goed uitgeruste theaterzaal met moderne faciliteiten om op niveau uitvoeringen te geven. Dan kan de carnavalsvereniging weer de evenementen organiseren waar Noordwijkerhout zo bekend om staat.

We voelen ons in deze wens gesteund door de meer dan 3500 ondertekenaars van de petitie en de bijna 2000 deelnemers aan de enquête van het onderzoeksbureau.

Wij kennen de varianten die het college op 20 mei jl. aan de commissie heeft gepresenteerd.

Wij realiseren ons dat het om veel geld gaat. Geld dat door de gemeenschap moet worden opgebracht.

Maar wij zijn ervan overtuigd dat het prima besteed geld zal zijn. Als de zaken van begin af aan goed worden opgepakt dan zullen de gemeentelijke exploitatiebijdragen naar onze stellige overtuiging lager uitvallen dan nu is berekend. De verenigingen, die van De Schelft gebruik maken, zullen er alles aan doen om dat te realiseren.

Wij hopen dat de raad op 22 juni as. duidelijkheid zal geven over de toekomst van een nieuwe Schelft. Dan kan snel daarna de realisatie worden gestart. Dat daarbij een termijn wordt genoemd van 5 jaar vinden wij zorgelijk, niet realistisch en weinig ambitieus.

Voorzitter!

In de verkiezingsprogramma’s 2018 hebben vrijwel alle politieke partijen zich voor een voorziening als De Schelft uitgesproken. Wij willen hen daar graag aan houden!

Wij doen een beroep op alle raadsfracties om de kern Noordwijkerhout weer te voorzien van een nieuw sport en cultureel complex, waar het verenigingsleven in Noordwijkerhout kan groeien en bloeien. Geef Noordwijkerhout weer zijn kloppend hart terug!

Commissieleden!

In de politiek worden vaak loze beloften gedaan. U kunt nu bewijzen dat de politiek in de gemeente Noordwijk anders is.

Dank u voor uw aandacht.

Terug naar overzicht