Nieuws

Reactie van burgemeester Verkleij op de ingezonden brief van Prins ConfetSchie & Prinses Power! :

Uw brief van      :   12 november 2020
Verzenddatum   :   24 november 2020

Onderwerp         : sleuteloverdracht Kokkerhout


Beste Prins ConfetSchie en Prinses Power!, 
Hartelijk dank voor uw brief van 12 november, daardoor realiseer ik mij dat het inderdaad alweer bijna een jaar geleden is dat ik als kersverse burgemeester van Noordwijk, de sleutel van de 3 kernen van Noordwijk al snel moest afstaan aan 3 carnavalsverenigingen. lk heb mij echter toen al laten vertellen dat de dorpen in veilige handen zouden zijn en dat heb ik aan mijn bezoeken aan de feesten ook met mijn eigen ogen kunnen zien. Terwijl de Carnavalsvereniqingen regeerden heb ik mij bezig kunnen houden met andere belangrijke zaken.
lk had mij net als velen enorm verheugd op de grootste optocht boven de rivieren. Die vanwege het slechte weer helaas niet is doorgegaan. Ondanks dat bent u als prins en prinses niet bij de pakken neer gaan zitten (zoals het een goede burgervader betaamd) en is er door flexibiliteit en inzet van veel mensen een alternatieve draai gegeven aan de zaterdagprogrammering.
Nu strooit COVID 19 voor het komende carnavalsseizoen roet in het eten en heeft de CV De Kaninefaaten besloten om carnaval op een andere wijze te vielen. Het doet mij deugd te lezen dat jullie het komend jaar voor de inwoners van Kokkerhout een onverqetelijke en Coronaproof carnaval te organiseren. Het motto Carnaval vier je altijd en overal steun ik dan ook van harte mits het uiteraard Coronaproof is. Wat de maatregelen tegen die tijd zijn, is voor iedereen nog koffiedik kiiken maar die zullen in acht genomen moeten worden.
Ook het komende carnavalsseizoen zal ik de sleutel van Kokkerhout op zaterdag 13 februari tijdelijk aan u overdragen, onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat u ervoor zorgt dat alles er aan wordt gedaan om verspreiding van het COVID-19 virus die dagen zo minimaal mogelijk is. 
Rest mij verder nog u veel sterkte te wensen met het verlies van de feesthal en vele spullen, goederen, kleding enz van de vereniging De Kaninefaaten. Het was 14 november een zwarte dag voor heel Kokkerhout en ook voor mij als burgemeester.
Hoogachtend,
De burgemeester van Noordwijk,
Mw. W.J.A. Verkleij 

Terug naar overzicht